GA
Serveis
Cutillas
   
QuiSom
OnSom
Contacte
Els constants canvis en la normativa tributària fan que tant l’empresa com el particular necessitin assessorament en les seves operacions econòmiques.
Per altre part, la planificació fiscal és indispensable, tant per optimitzar els recursos econòmics, com per presentar correcta i puntualment les corresponents declaracions tributàries, evitant així, possibles sancions.
La seva tranquil·litat és el més important, tant en les relacions periòdiques amb l’Administració com en la representació i defensa dels seus interessos davant dels òrgans de Comprovació i Inspecció tributària.
  • Confecció d’impostos IRPF, IS , IVA, IAE

  • Resums anuals
  • Inspeccions fiscals, recursos i reclamacions

  • Liquidació d’impostos
  • Tramitacions patrimonials

  • Tramitació de requeriments i ajornaments