GA
Serveis
Cutillas
   
QuiSom
OnSom
Contacte
Pel que fa al assessorament Jurídic Mercantil, i dintre de les seves especialitzacions, facilitem els següents serveis:
  • Assessorament en la constitució de noves empreses;
    informació i gestió dels tràmits necessaris per a les activitats.

  • Canvis en els òrgans de la societat.
  • Transmissió d'accions i participacions.

  • Gestions i documentació exigible per al funcionament dels òrgans socials.

  • Inscripció de documents en els Registres Mercantil i de la Propietat.